Mission & Daily

Ponizej znajduja sie lokalizacje npc! (obrazki)

OPIS:

Mission - Idziemy do npc wskazanego na obrazku poniżej. Npc zleca nam zabijanie mobów. Po zabiciu podanej ilości dostajemy nagrodę i wracamy po kolejną misje.

Nagrody za misje (w nawiasie nr misji za który jest nagroda):

  • Itemy takie jak: Goku set, Red senzu, Gold, Itemy do craftingu, Weapon Enchant Items
  • Exp - za każdą misję otrzymujemy sporą ilość expa (do 2300 lvl lub reba)
  • Dostęp do craftingu setów (po 10misji), helmetów (po 5misji)

Daily Task - Misja, którą można wykonać raz dziennie. W nagrodę otrzymać można exp,gold,exp boosty,dungeon key.

Naciśnij na obrazek, aby powiększyć. Aby wyłączyć powiększenie naciśnij ponownie na obrazek

ENGLISH VERSION:

DESCRIPTION:

Mission - We go to the npc indicated in the image below. The npc orders us to kill mobs. After killing the given amount we get a reward and return for another mission.

.

Mission rewards (in brackets the mission number for which there is a reward):

  • Items: Goku set, Red senzu, Gold, Itemy do craftingu, Weapon Enchant Items
  • Exp - for each mission we get a considerable amount of exp (up to lvl 2300 or reborn)
  • Access to crafting sets (after 10 missions), helmets (after 5 missions)

Daily Task - A mission that can be completed once a day. As a reward you can get exp,gold,exp boosts,dungeon key.

Press on the image to zoom in. To deactivate zoom, press on the image again

This website requires javascript to run correctly.