Auto-loot
Document

Aby otrzymać instrukcję użycia auto-loota w grze należy wpisać samo "!autoloot"

Wyświetli się informacja co wpisać aby dodać/usunąć item, jak włączyć/wyłączyć auto-loot oraz jakie itemy aktualnie mamy dodane do autoloota.

Commands
Command Description

!autoloot turn

włączenie/wyłączenie autoloota

!autoloot add, Fusion Armor

włączenie zbierania fusion armor - wielkość liter ma znaczenie!

!autoloot remove, Fusion Armor

wyłączenie zbierania fusion armor - wielkość liter ma znaczenie!

!autoloot clear

usunięcie wszystkich itemów dodanych do autoloota!
This website requires javascript to run correctly.