KOMENDY - COMMANDS
KOMENDY:Opis:
techniquessprawdza spelle dla danej postaci
super transformodpala transa na 600 po reb (wymagany quest)
!guestlistinvite do domku
!doorlistotwieranie drzwi w domku
fragKupuje jeden frag remover
bolKupuje aol
!paccnadaje premium
!missionwyswietla jaka masz aktualnie misje
This website requires javascript to run correctly.