Dragon Ball System

Dragon ball system!

Co trzeba zrobić? - Należy zebrać 7 smoczych kul (każda musi mieć numer 1-7) a następnie udać się w oddalone miejsce i kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy - wtedy przyleci smok. Życzenia może użyć każdy, więc zaleca się ukryć

Nagrody (smok spełni tylko 1 życzenie dla 1 gracza!):

  • +15k HP
  • +5 fighting
  • +5 ki blasting
  • Smoczy outfit
This website requires javascript to run correctly.